متقاضیان گاز مایع رایانه‌ای در سامانه «سدف» ثبت نام کنند

متقاضیان گاز مایع رایانه‌ای در سامانه «سدف» ثبت نام کنند

مهر: جعفر سالاری نسب مدیرعامل شرکت ملی پخش گفت: به منظور شفافیت در توزیع انواع فرآورده‌های نفتی با قیمت یارانه‌ای از سامانه سدف توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: دولت سوخت را به نرخ یارانه‌ای تحویل نیروگاه‌ها می‌دهد تا برق با نرخ یارانه‌ای تحویل مردم شود.

به گفته مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای تسهیل خرید یارانه‌ای گاز مایع کپسولی در روستاهای سخت‌گذر نیز کارت‌خوان در دسترس است

وی خاطر نشان کرد: کمتر از ۱۰ درصد نیاز گاز مایع کشور مربوط به نیازهای غیریارانه‌ای است آن هم در آینده از طریق سامانه سدف توزیع خواهد شد.

سالاری نسب در خاتمه یادآور شد: هیچ کمبودی در گاز مایع وجود ندارد و اولویت اصلی تأمین نیاز مردم است.

همچنین متقاضیان دریافت سوخت مایع می‌توانند در شکل راهنمای ثبت نام «خانوار» سامانه سدف آمده است.

متقاضیان گاز مایع رایانه‌ای در سامانه «سدف» ثبت نام کنند

لینک ثبت نام