نقاط “حادثه‌خیز” کمین‌گاه مرگ مردم

نقاط “حادثه‌خیز” کمین‌گاه مرگ مردم

مهر: نقاط حادثه خیز بر اساس شاخص‌هایی همچون تعداد تصادف‌های منجر به فوت و آسیب دیدگی شناسایی و پس از اولویت بندی ایمنی و استاندارد سازی می‌شوند. نقاط حادثه خیز در بررسی‌هایی که توسط راهداری پلیس راه و وزارت کشور صورت می‌گیرد مشخص و اعلام می‌شود.

در تصادفات جاده‌ای بیشترین خسارت وارد آمده به کشور قطعاً از دست رفتن سرمایه انسانی خواهد بود البته این بخش چه در تصادفات فوتی و چه در تصادفات زخمی بیشترین سهم را در خسارت ایجاد شده به بار می‌آورد؛ علاوه بر این هزینه سنگین معنوی و مالی در وقوع سوانح جاده‌ای خسارت به زیرساخت‌ها از جمله زیرساخت شبکه راهی سهم عمده‌ای در این محاسبات جدید دارد.

طبق یک تعریف جهانی از بین عوامل مختلف در وقوع یک سانحه جاده‌ای سه عامل خطای انسانی خودرو و جاده نقش اصلی را ایفا می‌کنند البته در کشورهای مختلف درصدهای سهم این عوامل متعدد است. نقاط پر تصادف یا همان حادثه‌خیز در شبکه جاده‌ای جز متهمان ردیف اول مرگ محسوب می‌شود. نقاط حادثه‌خیز به نقاطی گفته می‌شود که تکرار تصادفات در یک بازه زمانی در آن منطقه بالا باشد که معیار تشخیص این نقاط دستورالعمل ویژه‌ای دارد.

اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور تا نیمه اول سال آینده

البته شهریار افندی زاده رئیس سازمان راهداری و دبیر کمیته ایمنی راه‌ها در خصوص نقاط حادثه خیز کشور گفت: متأسفانه با روند رو به رشد تصادفات مواجه هستیم که سال جاری در کمیته ایمنی راه‌ها تلاش کردیم با یکسری دستورات و مصوبات این تعداد را کاهش دهیم. ۸۸۷ نقطه پر حادثه و پر تصادفات را در سال گذشته شناسایی کردیم و مقرر شد که ۴۰۰ نقطه با سه هزار میلیارد تومان توسط سازمان راهداری در سال جاری و سال آتی رفع عیب شود.

افندی زاده گفت: ۴۸۷ نقطه حادثه خیز هم قرار شد در سال ۱۴۰۳ با کمک ادارات راهداری استانداری‌ها در سال جاری و سال آینده و با اعتبارات مولدسازی رفع مشکل شود. تلاش می‌کنیم تا ۶ ماهه ابتدای سال آینده این نقاط (نقاط حادثه خیز) برطرف شود.

وی بیان کرد: خودروها نقش بالایی در شدت تصادفات و متوفیان حوادث دارند و از خودروسازان می‌خواهیم ایمن سازی لازم را برای زمستان در دستور کار قرار دهند.

وجود ۸۷۷ نقطه پرحادثه خیز در کشور

مهدی صباغ‌زاده مدیرکل نگهداری علائم تجهیزات و ابنیه فنی راه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه نقاط پر خطر از طریق کمیسیون ایمنی راه‌های کشور شناسایی و الویت‌بندی می‌شود گفت: از طریق کمیسیون ایمنی راه‌های کشور نقاط پر خطر جاده‌های کشور شناسایی می‌شود. اولین فرآیند پس‌از ابلاغیه جمع‌آوری اطلاعات و آمار تصادفات انجام که چند نفر دچار مرگ و جرح شدند که راهداری حمل و نقل کشور در هر استان با همکاری پلیس راه در یک سامانه‌ای نقاط حادثه خیز را بارگذاری می‌کنند.

مدیرکل نگهداری علائم تجهیزات و ابنیه فنی راه در ادامه تاکید کرد: بر اساس فرمولی که دستورالعمل تعریف کرده نقاط حادثه خیز شناسایی می‌شوند. در سال ۱۴۰۱ تقریباً ۸۷۷ نقطه پر حادثه داریم که باید با اولویت برطرف شود. و تابلوهای هشداری توسط سازمان راهداری کشور در این جاده‌ها نصب خواهد شد. البته برای اصلاح این نقاط ابتدا باید علت دقیق تصادفات و راهکارها ارائه شود که در همین راستا بازدید میدانی قطعاً صورت خواهد گرفت.

وی در پایان گفت: زمانی که تمام این مراحل طی شد تأمین منبع مالی انجام می‌شود و از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اصلاحیه‌های مربوط به هر نقطه طی می‌شود.