۲۹۴.۶ میلیون دلار به صورت حواله عرضه شد

۲۹۴.۶ میلیون دلار به صورت حواله عرضه شد

مهر: به نقل از بانک مرکزی مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما روز دو شنبه سیزدهم آذر ۱۴۰۲ معادل ۲۹۴.۶ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۱۷۴.۳ میلیون دلار بود.