۱.۳ میلیون کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق نصب می شود

۱.۳ میلیون کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق نصب می شود

مهر: به نقل از وزارت نیرو حامد احمدی مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر با بیان اینکه برای پیک سال آینده ۱.۳ میلیون مشترک پرمصرف بخش خانگی بیش از دو برابر الگوی مصرف در کل کشور به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند گفت: بر این اساس منازل ۱.۵ میلیون مشترک با بیشترین مصرف در مناطق گرمسیر یک به کنتور هوشمند مجهز می‌شود که سهم هر شرکت برای نصب شرکت‌ها مشخص شده است.

احمدی خاطرنشان کرد: کنتورهای تک فاز اکنون تأمین شده است و در حال رایزنی برای تأمین کنتور سه فاز شرکت هستیم.

وی همچنین از فعال‌سازی مکانیزم رؤیت‌پذیری شبکه برای سال آتی خبر داد و افزود: ۲۵ هزار پست عمومی شهری و ۶ هزار نقطه رؤیت پذیرجدید در شبکه فشارمتوسط به مجموعه اضافه خواهد شد و این در حالی است که تا کنون برای پست‌های عمومی رؤیت‌پذیری نداشتیم و امسال ۲۵ هزار پست عمومی شهری با اولویت مناطق پرجمعیت را برای رصد شبکه فشار ضعیف رؤیت‌پذیر می‌کنیم.