هدف‌گذاری ترانزیتی ۱۰ میلیون تن کالا از مسیر ایران به روسیه

هدف‌گذاری ترانزیتی ۱۰ میلیون تن کالا از مسیر ایران به روسیه

مهر: به نقل از وزارت راه و شهرسازی در نشست ویدئو کنفرانسی شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با معاون وزیر حمل و نقل فدراسیون روسیه همه همکاری‌های حمل و نقلی دو کشور در حوزه زیرساخت و حمل و نقل و ترانزیت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست دو طرف اهم موضوعات مورد گفت‌وگو در همکاری دو کشور در زمینه ترانزیت و چگونگی دستیابی دو کشور به هدف ۱۰ میلیون تن ترانزیت کالا از مسیر جمهوری اسلامی ایران و همچنین بررسی نقشه راه پیشنهادی ایران و نظرات ارسالی فدراسیون روسیه در این زمینه که در دست جمع بندی و نهایی سازی است بیان داشتند.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تبادل نظر در زمینه همکاری بندری دو کشور به‌ویژه در دریای خزر گفت‌وگو برای افزایش کشتیرانی در دریای خزر بین دو کشور و وجود ظرفیت مناسب بنادر ایران برای عملیات جابه‌جایی کالاهای ارسالی از روسیه و در ادامه مسیر حمل از ایران با شیوه ترکیبی به مقصد مورد نظر را مطرح کرد. در این نشست در مورد روند پیشرفت پروژه ساخت مسیر ریلی رشت- آستارا نیز گفت‌وگو و گزارشی از پیشرفت پروژه توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و شرکت «» کاسپین سرویس ارائه شد.

اعلام آمادگی ایران برای حمل ریلی ۲ میلیون تن کالا از شرق

وی بیان‌داشت: در این نشست طرفین درباره مسائل حمل و نقل ریلی و توسعه حمل و نقل ترکیبی بین دو کشور در امر ترانزیت و آمادگی ایران برای حمل ریلی بیش از ۲ میلیون تن کالا از قلمرو جمهوری اسلامی از مسیر شرق دریای خزر و همچنین حمل و نقل جاده‌ای و بررسی مشکلات رانندگان دو کشور به‌ویژه در زمینه صدور سریع ویزا بحث و تبادل نظر و راهکارهای مشخصی در این موارد پیش بینی و اتخاذ کردند. مقرر شد پروتکل چهاردهمین نشست همکاری‌های حمل و نقلی دو کشور هفته آینده جمع بندی و نهایی شود و در حاشیه کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به امضا طرفین برسد.