آغاز ثبت نام خودروهای وارداتی برای متقاضیان جدید به زودی

آغاز ثبت نام خودروهای وارداتی برای متقاضیان جدید به زودی

مهر: مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه خودرو گفت: متقاضیانی که قبلاً در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبت‌نام نکرده‌اند اما متقاضی خرید خودروی وارداتی هستند می‌توانند با آغاز عرضه جدید در سامانه نسبت به انتخاب خودرو و واریز وجه اقدام کنند.

وی افزود: بنابراین دیگر نیازی نیست که متقاضی خرید خودروی وارداتی مانند نوبت اول ثبت‌نام که در اسفندماه سال گذشته بود مبلغی را نزد بانک بلوکه کند بلکه با توجه به ظرفیت مازاد خودروهای مازاد در سامانه بارگذاری می‌شوند و متقاضیان خرید این خودرو با مراجعه به سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی می‌توانند خودروی موردنظر خود را انتخاب و نسبت به واریز وجه اقدام کنند. پس از طی مراحل لازم خودرو به مشتری تحویل می‌شود.

مدیر سامانه یکپارچه خودرو تصریح کرد: البته در این مرحله از عرضه متقاضیانی که قبلاً در سامانه ثبت نام کرده بودند و در نوبت تحویل خودرو قرار داشته‌ اما تاکنون اقدامی برای انتخاب خودرو و واریز وجه نکرده‌اند در صورت تمایل می‌توانند نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.

به گفته وی از ابتدای امسال تاکنون چند بار عرضه در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی انجام شده است و تعدادی از این ۳۳ هزار نفر (ثبت نام کنندگان اسفند ماه) که در نوبت تحویل خودرو قرار داشتند نسبت به انتخاب خودرو و واریز وجه اقدام کرده‌اند. اما با وجود چند بار عرضه تعدادی از خودروهای وارداتی بدون تقاضا مانده و مشتری نداشته‌اند. بنابراین مقرر شد تا شرایطی فراهم شود که طی دو هفته آینده این ظرفیت مازاد به متقاضیان جدید عرضه شود.