واردات موبایل در اختیار وزارت صمت

واردات موبایل در اختیار وزارت صمت

مهر: بانک مرکزی در نامه‌ای تصریح کرد: در فرایند واردات وزارت صمت با همکاری سازمان‌های ذی ربط باید نسبت به ارائه مجوز واردات کالا اقدام کند.

واردات موبایل در اختیار وزارت صمت

بانک مرکزی صرفاً بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده و به درخواست بانک‌های عامل توسط وزارت صمت انجام خواهد شد.