واردات ۲ میلیارد دلار موبایل در ۸ ماه

واردات ۲ میلیارد دلار موبایل در ۸ ماه

مهر: بر اساس آمار گمرک ایران در ۸ ماهه امسال ۹ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۳۳۹ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری به ارزش یک میلیارد و ۹۳۸ میلیون و ۵۵۳ هزار دلار وارد کشور شده است.

این گزارش در خصوص واردات گوشی تلفن همراه به تفکیک تجاری و مسافری در ۸ ماهه سال جاری می‌افزاید: در این مدت ۸ میلیون و ۹۲۸ هزار و ۷۹۷ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون و ۷۴۶ هزار دلار به شیوه تجاری و ۳۳۹ هزار و ۵۴۲ دستگاه به ارزش ۱۹۷ میلیون و ۸۰۷ هزار دلار به شیوه مسافری وارد گردید.

شایان ذکر است آمار واردات تلفن همراه در ۸ ماهه سال جاری ذیل کدهای شماره ۸۵۱۷۱۲۱۰ و ۸۵۱۷۱۳۹۰ به شرح گوشی‌های تلفن همراه هوشمند و کدهای شماره ۸۵۱۷۱۲۲۰ و ۸۵۱۷۱۴۲۰ به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی است.