آموزش محاسبه محیط و مساحت دایره + فرمول و مثال

آموزش محاسبه محیط و مساحت دایره + فرمول و مثال

تعریف دایره در علوم ریاضی

در ریاضیات، دایره یک شکل هندسی پرکاربرد است که همه نقاط آن از نقطه‌ای به نام “مرکز” فاصله‌ی ثابتی دارند. مرکز دقیقا در وسط دایره قرار دارد و به هر خطی که از داخل دایره به سمت مرکز کشیده می‌شود، شعاع گفته می‌شود.

ویژگی‌های مهم دایره شامل موارد زیر می‌شوند:

  • مرکز

نقطه مرکز دایره، نقطه‌ای است که فاصله‌ی ثابتی با تمام نقاط دیگر دارد.

  • شعاع

شعاع دایره، فاصله از مرکز دایره به هر نقطه درون یا بیرون دایره را نشان می‌دهد.

  • قطر

قطر دایره، خطی است که از مرکز دایره می‌گذرد و دو نقطه مقابل دایره را به هم متصل می‌کند. قطر دو برابر اندازه شعاع است.

دایره‌ به عنوان یک مفهوم مهم در ریاضیات و مخصوصا در هندسه، آنالیز، و فیزیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در مقاله آموزش محاسبه محیط و مساحت دایره همراه ما باشید تا اطلاعات خود را درباره این شکل هندسی افزایش دهید.

آموزش محاسبه محیط و مساحت دایره

  1. آموزش محاسبه محیط دایره

برای محاسبه محیط دایره، شما باید اندازه شعاع دایره و همچنین عدد پی را بدانید. هرچند که اندازه شعاع دایره‌ها می‌تواند متغیر باشد، اما اندازه عدد پی همیشه ثابت و برابر ۳.۱۴ است. محیط دایره از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

محیط دایره = πr2

 

در اینجا:

– π یک عدد ثابت است که تقریبا برابر با ۳.۱۴ است.

– r طول شعاع دایره است.

حالا با یک مثال این مراحل را توضیح می‌دهیم:

فرض کنید شما یک دایره دارید و طول شعاع آن r = 5 واحد است. محیط این دایره به این صورت محاسبه می‌شود:

محیط دایره = ۵ * π * ۲

با تقریب بیشتر برای مقدار π که برابر با ۳.۱۴ است:

محیط دایره≈ ۵ * ۳.۱۴ * ۲

محیط دایره≈۳۱.۴

پس محیط این دایره تقریبا برابر با ۳۱.۴ واحد است.

محاسبه محیط دایره

  1. آموزش محاسبه مساحت

برای محاسبه مساحت دایره نیز مانند محیط آن، شما نیاز به اندازه طول شعاع و عدد پی خواهید داشت، هر چند که فرمول محاسبه مساحت کمی متفاوت است و به صورت زیر نشان داده می‌شود:

مساحت دایره = π

در اینجا:

– π یک عدد ثابت است که تقریبا برابر با ۳.۱۴ است.

–  r طول شعاع دایره است.

حالا با یک مثال این مراحل را توضیح می‌دهیم:

فرض کنید شما یک دایره دارید و طول شعاع آن ۷r =  واحد است. مساحت این دایره به این صورت محاسبه می‌شود:

مساحت دایره =  * ۳.۱۴

مساحت دایره≈ ۳.۱۴ * ۴۹

مساحت دایره≈  ۱۵۳.۸۶

پس مساحت این دایره تقریبا برابر با ۱۵۳.۸۶ واحد مربع است.

محاسبه مساحت دایره

بنابراین همان‌طور که در بالا به آن اشاره کردیم برای محاسبه محیط و مساحت دایره تنها لازم است که اطلاعات کافی درباره شعاع و عدد پی داشته باشید.

همچنین جهت آموزش محاسبه ذوزنقه می توانید از این مقاله دیدن کنید.