آموزش محاسبه محیط و مساحت لوزی + فرمول و مثال

آموزش محاسبه محیط و مساحت لوزی + فرمول و مثال

تعریف لوزی در علوم ریاضی

لوزی یک شکل هندسی است که دو طرف متقابل آن متشابه و اندازه زاویه‌های داخلی آن با یکدیگر برابر نیست. همچنین در لوزی زاویه های روبه‌روی هم، دو به دو برابر هستند. به همین دلیل، هرچند که تمام اضلاع آن با یکدیگر برابر است، اما بر خلاف مربع، تمام زوایای داخلی آن ۹۰ درجه نیست و می‌تواند هر عددی را شامل شود. در نتیجه، فرمول محیط مربع و لوزی مشابه است، اما مساحت آن‌ها متفاوت است. در مقاله آموزش محاسبه محیط و مساحت لوزی همراه ما باشید تا این مبحث ریاضی را به خوبی فرا بگیرید. ویژگی‌های مهم لوزی به شرح زیر است:

  • ضلع‌ها

طول ضلع‌های لوزی نظیر مربع است و در نتیجه با هم برابر است.

  • زوایا

لوزی زاویه‌های مختلفی دارد. دو زاویه مجاور در لوزی برابر نیستند و مجموع آن‌ها معمولا برابر با ۳۶۰ درجه است. این در حالی است که اندازه زاویه‌های متقابل با یکدیگر برابر است.

  • قطرها

لوزی داری دو قطر است که اندازه متفاوتی دارند و برای محاسبه مساحت باید طول دقیق آن ها را اندازه گیری کرد. محل تقاطع قطرهای لوزی در مرکز آن قرار می‌گیرد و زاویه ۹۰ درجه تولید می‌کند.

لوزی به عنوان یک شکل هندسی پرکاربرد در هندسه، علوم ریاضی و حتی در هنر و طراحی شناخته می‌شود. بنابراین آموزش محاسبه محیط و مساحت لوزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آموزش محاسبه محیط و مساحت لوزی

  1. آموزش محاسبه محیط لوزی

محیط لوزی با استفاده از ضلع آن محاسبه می‌شود. اگر a را به عنوان یک ضلع لوزی در نظر بگیریم، فرمول محیط لوزی به صورت زیر است:

محیط لوزی = ۴ * a

برای مثال، اگر طول یک ضلع لوزی برابر با ۸ باشد، محیط آن به صورت زیر محاسبه می‌شود:

محیط لوزی = ۴ * ۸ = ۳۲

پس، محیط لوزی با طول ضلع ۸ برابر با ۳۲ واحد مربع خواهد بود.

محیط لوزی

۲.آموزش محاسبه مساحت

برای محاسبه مساحت لوزی، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

مساحت لوزی =* D1 * D2

در اینجا D1 و D2  نشان‌دهنده طول دو قطر متقابل لوزی هستند. برای محاسبه مساحت لوزی، به دو قطر متقابل  نیاز دارید. اگر ابعاد دقیق لوزی مشخص نیستند، می‌توانید این ابعاد را اندازه‌گیری کنید یا از طریق داده‌های موجود، مقادیر تقریبی را به دست آورید.

  • حل مسئله

اگر D1 برابر با ۸ و D2  برابر با ۵ باشد:

مساحت =* ۵ * ۸

مساحت =* ۴۰ ‌  = ۲۰

پس مساحت این لوزی با ابعاد داده شده برابر با ۲۰ واحد است.

مساحت لوزی

همچنین جهت آموزش محاسبه محیط و مساحت مثلث می توانید از این مقاله دیدن کنید.