آغاز تحویل ۱۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو

آغاز تحویل ۱۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو
آغاز تحویل ۱۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو

مدیرعامل شرکت ایران خودرو گفت: ۱۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در پارکینگ داریم که فاکتور و وجه آن‌ها از مردم دریافت شده است که از فردا تحویل آن‌ها آغاز می‌شود.

منبع: مهر