عرضه ۲۰۲ میلیون دلار به صورت حواله

عرضه ۲۰۲ میلیون دلار به صورت حواله

صدای فارس: مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما روز شنبه مورخ هشتم مهر ۱۴۰۲ معادل ۲۰۲ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۱۴۹ میلیون دلار بود.

منبع: مهر