هیأت مولدسازی دارایی‌های دولت یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کند

  • ۱۴۰۲-۰۷-۰۹
هیأت مولدسازی دارایی‌های دولت یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کند
هیأت مولدسازی دارایی‌های دولت یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کند

داوود منظور گفت: برخی حرف‌هایی در فضای مجازی در این بخش گفته می‌شود لذا در فضای مجازی هرکاری که نمی‌خواهند انجام شود به نوعی آن را تخریب می‌کنند.

منبع: مهر