تا سال ۲۰۴۰ برق هسته‌ای ایران به ۲۰ هزار مگاوات خواهد رسید

  • ۱۴۰۲-۰۷-۰۴
تا سال ۲۰۴۰ برق هسته‌ای ایران به ۲۰ هزار مگاوات خواهد رسید
تا سال ۲۰۴۰ برق هسته‌ای ایران به ۲۰ هزار مگاوات خواهد رسید

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ایران در راستای برنامه راهبردی توسعه ملی خود مصمم است تا سال ۲۰۴۰ سهم برق هسته‌ای در سبد انرژی را به ۲۰ هزار مگاوات افزایش دهد.

منبع: مهر