دستور فرزین برای تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تامین مالی مسکن

دستور فرزین برای تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تامین مالی مسکن

صدای فارس: به نقل از بانک مرکزی محمدرضا فرزین ضمن تاکید بر حمایت و تعامل ویژه شبکه بانکی با وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد عملیاتی نهضت ملی مسکن و استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی مسکن سازی در کشور تاکید کرد: در این کارگروه ویژه که با حضور مسئولان اعتباری بانک مرکزی مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی رؤسای شورای هماهنگی بانک‌ها کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتبار خصوصی و مدیران اعتباری شبکه بانکی باید برگزار شود رفع مغایرت‌های آماری در زمینه عملکرد بانک‌ها در حوزه تأمین مالی تعداد متقاضیان معرفی شده به بانک‌ها تعداد قراردادهای منعقد شده و میزان تسهیلات پرداختی در طرح نهضت ملی مسکن را حسب دستور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن باید بررسی و تعیین تکلیف کنند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از این کارگروه تخصصی خواست پیشنهادهای مختلف مطرح شده در زمینه طرح نهضت ملی مسکن و راهکارهای تسریع در تأمین تسهیلات بانکی ساخت مسکن از جمله روش‌های مختلف تأمین مالی مسکن سازی و حتی استفاده از تأمین مالی خارجی در این طرح ملی را بررسی و نتیجه نهایی را برای تصمیم‌گیری آماده کنند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین تسهیل و رفع موانع نهضت ملی مسکن را در حل مشکلات مردم در عرصه مسکن ضروری دانست و گفت: شبکه بانکی حتماً با تمام توان در طرح‌های مختلف مسکن سازی در کشور مشارکت خواهد کرد.

در این جلسه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیران عامل بانک‌ها نیز به ارائه دیدگاه‌ها و عملکرد خود در زمینه طرح نهضت ملی مسکن پرداختند.

منبع: مهر