ترافیک سنگین در محور هراز مسیر شمال به جنوب

ترافیک سنگین در محور هراز مسیر شمال به جنوب

اقتصادکلان: براساس آخرین گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور در محدوده کلر در محور هراز مسیر شمال به جنوب ترافیک سنگین است و در محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران شمال، آزادراه قزوین رشت در مسیر رفت و برگشت تردد روان گزارش شده است.

همچنین طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و محور قدیم خرم آباد پلدختر مسدود است و مسیر جایگزین خرم آباد – کوه دشت اعلام شده است.

منبع: مهر