نرخ تورم به کانال ۳۰ درصد برگشت

نرخ تورم به کانال ۳۰ درصد برگشت

صدای فارس: محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: دولت در مهار تورم موفق بوده است به طوری که در ۶ ماهه نخست امسال تورم کشور ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد. یعنی از تورم حدود ۵۵ درصدی به تورم ۳۹ درصدی رسیده‌ایم.

وی افزود: در شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۱۵ واحد درصد کاهش داشته‌ایم و با توجه به اینکه تورم تولیدکننده یا همان شاخص قیمت تولیدکننده به شدت در رشد اقتصادی اثرگذار است این رقم به حدود ۳۴ درصد رسیده است.

شیریجیان گفت: یکی از مهمترین مؤلفه‌های کمک کننده به افزایش رشد اقتصاد مهار تورم تولیدکننده بوده است. کاهش تورم تولیدکننده به پیش‌بینی پذیری اقتصاد کمک کرده و موجب کاهش هزینه تمام شده تولیدکننده شده است.

منبع: مهر