شورای رقابت مسئول بازار خودرو است

شورای رقابت مسئول بازار خودرو است

اقتصادکلان: با شروع زمزمه فعالیت مجدد سامانه یکپارچه خودرو و پس از اظهارات وزیر صمت در خصوص مسئولیت این سامانه و واکنش‌ها سپهر توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتظار برای گشایش سامانه در آینده نزدیک اظهار داشت: به همت دستگاه‌های مختلف و البته دیگر فاکتورهای اقتصادی اکنون عرضه در نقطه پیش بینی شده قرار دارد و این مساله موجب آرامش بازار خودرو است.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت در ادامه تصریح کرد: متأسفانه برخی اظهار نظرها و سو تعابیر ناخواسته به بازار آسیب می‌زند.

توکلی درباره اظهارات وزیر صمت در مورد مسؤلیت شورای رقابت در مدیریت سامانه یکپارچه، گفت: در این خصوص بارها تاکید شده است که سامانه یک کار جمعی است. شورای رقابت اکنون مسئول بازار خودرو است و وزیر صمت هم به همین دلیل اشاره به مسئولیت این شورا در سامانه داشته است.

وی با تکذیب نقل قول‌های تند و خارج از توازن در نقد سخنان وزیر صمت، افزود: سامانه یکپارچه در دستورالعمل ۵۴۳ شورا پیش بینی شده و وظایف اجرا از سوی شورا به یکی از معاونت‌های وزارت صمت که تجربه مهم فرایند قرعه کشی خودرو را داشته واگذار شده است.

منبع: مهر