خودروسازان طی ۶ سال گذشته، چقدر تعهد ایجاد کردند؟

خودروسازان طی ۶ سال گذشته، چقدر تعهد ایجاد کردند؟

اقتصادکلان: طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی شش سال گذشته بهترین نسبت موجود بین تولید و تعهد خودروسازان، در سال ۱۳۹۶ به دست آمده است. طی سال ۹۶ خودروسازان در مقابل تولید یک‌میلیون و ۳۱۵ هزار دستگاهی، کمتر از ۶۰۰ هزار دستگاه تعهد داشته‌اند. پس از آن، بهترین نسبت به سال ۱۴۰۱ مربوط می‌شود.

بر این اساس، در سال ۱۴۰۱ تولید حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه بوده، اما تعهدات به زیر ۵۰۰ هزار دستگاه رسیده است.

در سال ۱۴۰۰، خودروسازان با تولید بالغ بر ۸۰۰ هزار دستگاهی و تعهدات بیش از ۶۵۰ هزار دستگاهی مواجه بوده‌اند.

سالتولیدتعهد
۱۳۹۶۱.۳ میلیون خودرو۶۰۰ هزار خودرو
۱۳۹۷۷۹۹ هزار خودرو۶۹۴ هزار خودرو
۱۳۹۸۷۲۷ هزار خودرو۸۴۴ هزار خودرو
۱۳۹۹۸۵۶ هزار خودرو۷۸۰ هزار خودرو
۱۴۰۰۸۰۰ هزار خودرو۶۵۰ هزار خودرو
۱۴۰۱۱.۱ میلیون خودرو۵۰۰ هزار خودرو

همچنین در سال ۹۹ خودروسازان در برابر تولید ۸۵۶ هزار دستگاهی، بالغ بر ۷۸۰ هزار دستگاه تعهد داشته‌اند.

در سال ۹۸ بدترین نتیجه بازه زمانی شش‌ساله به دست آمده است. در این سال، تعهدات از تولید پیشی گرفته، به نحوی که آنها بیش از ۷۲۷ هزار دستگاه تولید داشته‌اند، اما تعهدات آنها از ۸۴۴ هزار دستگاه گذشته است.

طی سال ۹۷ اما فاصله‌ای ۱۰۵ هزار دستگاهی بین تعهدات و تولید خودروسازان (به‌نفع تولید) برقرار بوده است، به شکلی که در این سال ۷۹۸ هزار و ۹۲۸ دستگاه تولید و حدود ۶۹۴ هزار خودرو تعهد ایجاد شده است.

منبع: مهر