معاون مالی و اقتصادی ایدرو منصوب شد

معاون مالی و اقتصادی ایدرو منصوب شد

اقتصادکلان: به نقل از ایدرو، بابک احمدی در این حکم بر اعمال مدیریت بر منابع مالی سازمان، تهیه مدل‌های تأمین مالی برای شرکت‌ها و طرح‌های سازمان، ارائه برنامه برای تعیین تکلیف مطالبات سازمان و نظارت کلی مالی بر روی عملکرد شرکت‌های وابسته و تحت پوشش سازمان تاکید کرد.

جواد مالکی پیش‌تر مدیر عامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران بود.

«حسن شیخ نیا» پیش از این سمت معاونت مالی و اقتصادی ایدرو را در اختیار داشت.

منبع: مهر