واکنش سازمان استاندارد به الزام تولیدکنندگان برای تغییر نشان

واکنش سازمان استاندارد به الزام تولیدکنندگان برای تغییر نشان

اقتصادکلان: سازمان ملی استاندارد در پی انتشار خبری در صفحه صنعت، معدن و تجارت آن خبرگزاری مهر در تاریخ دوشنبه ۲۰/۰۶/۱۴۰۲ با عنوان «مانع جدید بر سر راه تولید-الزام به تغییر رنگ لوگوی استاندارد» دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران جوابیه زیر را ارسال می‌دارد.

خواهشمند است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار جوابیه در همان صفحه دستور اقدام صادر فرمائید.

جوابیه:

در اجرای مفاد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر عنوان «مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به «سازمان ملی استاندارد ایران» که از تکالیف قانونی اقدام نشده در دولت قبل می‌باشد؛ به منظور انجام تکلیف قانونی لوگوی جدید سازمان ملی استاندارد ایران در یکصد و پانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد مورخ ۲۸/‏۱۱/‏۱۴۰۰‬ تصویب گردید.(تغییر ISIRI به INSO)

با عنایت به تغییر لوگوی سازمان، دستورالعمل «نحوه نشانه گذاری محصولات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد» به شماره مدرک ۲۱۳/۱۳۰/ د که به منظور وحدت رویه در چگونگی درج نشان ملی استاندارد ایران و سایر الزامات نشانه گذاری استانداردهای ملی ایران بر روی برچسب فراورده‌های دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد کاربرد دارد، بازنگری و در تاریخ ۱۹/‏۰۲/‏۱۴۰۲‬ جهت اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی به ادارات کل استاندارد استان‌های کشور ابلاغ گردید.

در این راستا به منظور فرصت زمانی کافی جهت تغییر برچسب‌ها و رعایت حقوق تولیدکنندگان، زمان اجرای دستورالعمل فوق الذکر، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل از تاریخ ۱۹/‏۰۸/‏۱۴۰۲‬ اعلام گردید.

شایان ذکر است علیرغم اصلاح برچسب مطابق با دستورالعمل مذکور توسط تعداد زیادی از واحدهای تولیدی، جهت حمایت از تولید و تولیدکنندگانی که دارای برچسب‌های قدیمی و مغایر الزامات دستورالعمل فوق الذکر، بودند تسهیل و حمایت به شرح ذیل طی نامه شماره ۱۲۹۴۲/ د مورخ ۰۶/۰۶/ ۱۴۰۲ به ادارات کل استاندارد استانی ابلاغ گردید:

۱- مهلت اجرای الزامات دستورالعمل مرتبط با نشانه گذاری برای واحدهای تولیدی دارای برچسب‌های قدیمی تا پایان سال جاری تمدید شود.

۲- نیازی به درج نشان استاندارد در بسته بندی‌های ثانویه مطابق الزامات مندرج در دستورالعمل نشانه گذاری نمی‌باشد و صرفاً تناسب آن با سطح بسته بندی رعایت شود.

۳- در خصوص فرآورده‌های بسته بندی شده با کاربرد صنف و صنعت، الزامات مربوط به رنگ و ابعاد علامت استاندارد ضرورت ندارد و تنها درج نشان ملی استاندارد و کد ده رقمی کفایت می‌کند.

۴- برای بسته بندی‌های با سطح نمای اصلی بزرگ، درج ابعاد علامت استاندارد به اندازه ۲۵ سانتی مترمربع بلامانع می‌باشد.

منبع: مهر