دستور رئیس‌جمهور به وزارت دفاع برای ساخت هواپیمای مسافربری

  • ۱۴۰۲-۰۶-۲۳
دستور رئیس‌جمهور به وزارت دفاع برای ساخت هواپیمای مسافربری
دستور رئیس‌جمهور به وزارت دفاع برای ساخت هواپیمای مسافربری

آشتیانی وزیر دفاع گفت:در صنعت خودروسازی هم براساس آیین‌نامه های بخش‌های مرتبط به این حوزه اگر نقشی برای وزارت دفاع تعیین کنند ما آمادگی ورود به صنعت خودروسازی را داریم.

منبع: مهر