کشورهای آ.سه.آن اصلی‌ترین شریک تجاری چین

کشورهای آ.سه.آن اصلی‌ترین شریک تجاری چین

اقتصادکلان: به نقل از تاس، یو میائوجی، رئیس دانشگاه لیائونینگ چین طی مصاحبه‌ای در حاشیه برگزاری هشتمین مجمع اقتصادی شرقی روسیه گفت: کشورهای عضو گروه “آ.سه‌.آن” با پشت سر گذاشتن آمریکا و اروپا به بزرگ‌ترین شریک تجاری چین تبدیل شده‌اند.

وی تأکید کرد که ساختار تجاری و اقتصادی چین در حال تغییر است و دلیل این مسئله هم پیچیده‌تر شدن روزافزون روابط تجاری این کشور با آمریکاست. از سوی دیگر شاهد حساس‌تر شدن روابط بین چین و اروپا هم هستیم.

یو تأکید کرد: کشورهای آ. سه. آن توانسته‌اند آمریکا و اروپا را کنار زده و به بزرگ‌ترین شریک تجاری و اقتصادی چین بدل شوند.

وی افزود: بریکس هم که در حال گسترش است و به یک شریک بزرگ تجاری برای چین تبدیل خواهد شد.

یو همچنین معتقد است در آینده شاهد توسعه بیشتر روابط تجاری بین چین و روسیه خواهیم بود.

رئیس دانشگاه لیائونینگ چین ادامه داد: من معتقدم که حجم مبادلات تجاری بین چین و روسیه به روند رشد خود ادامه خواهد داد و سهم روسیه از تجارت خارجی چین، بیشتر خواهد شد. همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین روسیه و چین به نفع دو کشور است.

هشتمین مجمع اقتصادی شرقی روسیه از دیروز و به مدت ۴ روز در ولادی‌ووستوک آغاز به‌کار کرده است. شعار مجمع امسال «در مسیر شراکت، صلح و سعادت» است.

منبع: مهر