افزایش بهره‌وری و درآمد عشایر با اجرای طرح تولید قراردادی

افزایش بهره‌وری و درآمد عشایر با اجرای طرح تولید قراردادی

اقتصادکلان: به نقل از سازمان امور عشایر ایران، سیاوش احمدی میرقائد سرپرست سازمان امور عشایر ایران، گفت: طرح تولید قراردادی گوشت قرمز عشایر، موجب ارتقای سطح درآمد آنان، افزایش بهره‌وری تولیدات عشایری، جلوگیری از هدررفت منابع و عرضه زودهنگام دام عشایر به بازار مصرف می‌شود و اجرای طرح تولید قراردادی برای عشایر حداقل ۴۰ درصد افزایش بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت.

سرپرست سازمان امور عشایر ایران در ادامه تصریح کرد: طرح تولید قراردادی، طرحی است که دولت برای جامعه عشایری کشور در برابر تکانه‌های اقتصادی و حمایت از توان تولیدی آنان پیش‌بینی کرده است و این طرح موجب ارتقای قابل توجه درآمد عشایر و نگهداشت دام مولد آنان می‌شود.

وی تاکید کرد: طرح تولید قراردادی در راستای مردمی‌سازی اقتصاد کشور و اعتماد به تشکل‌های عشایری برای واگذاری تصدی‌گری دولت است و در صورت موفقیت می‌تواند به عنوان الگویی در سال‌های آینده برای افزایش تولید و تأمین گوشت قرمز کشور نیز اجرا شود.

منبع: مهر