ماجرای قیمت نجومی خودروهای فرسوده چه بود؟

  • ۱۴۰۲-۰۶-۱۹
ماجرای قیمت نجومی خودروهای فرسوده چه بود؟
ماجرای قیمت نجومی خودروهای فرسوده چه بود؟

انتشار آگهی فروش خودروهای از رده خارج شده با قیمت‌های نجومی برای واردات خودرو درحالی سر و صدا کرد که واقعیت ماجرا حکایت از موضوع دیگری داشت.

منبع: مهر