رکورد جابه جایی زوار اربعینی توسط شرکت هواپیمایی آتا

رکورد جابه جایی زوار اربعینی توسط شرکت هواپیمایی آتا

اقتصادکلان: به نقل از روابط عمومی شرکت هواپیمایی آتا؛ شرکت هواپیمایی آتا با اختصاص ۴۳۰ پرواز از مبادی تهران، تبریز، مشهد، شیراز اصفهان، اراک، ارومیه، رشت، اردبیل اختصاص بیش از ۶۰ هزار صندلی و بیشترین جابه جایی مسافر را در سال ۱۴۰۲ تا به امروز در اختیار داشته است.

شرکت هواپیمایی آتا در اربعین (۱۴۰۱) با ۳۳۵ پرواز و جابه جایی ۳۸ هزار مسافر بیشترین میزان پرواز و مسافر جابه جا شده در این ایام اربعین در اختیار داشت که این شرکت هواپیمایی در اربعین سال‌جاری (۱۴۰۲) در حالی که ۶ روز تا پایان پروازهای این ایام باقی مانده به رکورد ۴۰ هزار مسافر رسید این در حالی است که سایر ایرلاین‌ها هم افزایش چشم‌ گیری در میان پرواز و مسافران در ایام اربعین به مقصدهای نجف و بغداد داشتند.

منبع: مهر