چرا نرخ پایه محصولات پتروشیمی ۳۷۵۰۰ شد؟ / بانک مرکزی: ۲۸۵۰۰ کالاهای اساسی و سیاست تثبیت ادامه دارد

  • ۱۴۰۲-۰۶-۱۴
چرا نرخ پایه محصولات پتروشیمی ۳۷۵۰۰ شد؟ / بانک مرکزی: ۲۸۵۰۰ کالاهای اساسی و سیاست تثبیت ادامه دارد