افزایش ضریب استفاده از بذور استاندارد در مزارع

افزایش ضریب استفاده از بذور استاندارد در مزارع

اقتصادکلان: جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به سطح زیرکشت گندم آبی استان تهران گفت: در سال زراعی جاری بالغ بر ۴۷ هزار هکتار گندم آبی و حدود هزار هکتار گندم دیم را داشتیم که در مجموع بالغ بر ۴۸ هزار هکتار از مزارع استان تحت کشت گندم قرار گرفت.

وی ادامه داد: علی رغم محدودیت در منابع آبی، تولید گندم استان بالغ بر ۲۲۰ هزار تن برآورد می‌شود که از این میزان در حدود ۱۳۳ هزار تن تحویل شبکه دولتی شده که نسبت به سال گذشته ۴۲% رشد داشته است.

برادری تصریح کرد: همچنین طرح کشاورزی قراردادی در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در سطحی معادل ۴۰ هزار هکتار اجرایی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اقدامات این سازمان در آستانه سال زراعی جدید گفت: در راستای اجرای بهینه برنامه‌ها و طرح‌های پیش بینی شده در طرح پایداری تولید محصولات استراتژیک برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲( که تا حدود یک ماه دیگر آغاز می‌شود) با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در کمیته فنی بذر استان تهران بالغ بر ۳۰۰۰ تن بذر غلات (گندم و جو) جهت کشت در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در اختیار زارعین قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: به این ترتیب ضریب استفاده از بذور استاندارد در سطح استان افزایش خواهد یافت.

برادری تاکید کرد: این میزان بذر (دارای لیبل) علاوه بر تولید داخل از طریق سایر منابع موجود تأمین شده و پس از اخذ مجوزهای لازم از سوی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال از طریق شرکت‌های تولید کننده بذر و شبکه کارگزاری مجاز توزیع خواهد شد.

منبع: مهر